Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej

ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:

ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM SPOŁECZNYM W NOWOCZESNYCH ORGANIZACJACH