Wybierz konferencję / Select the conference

9th International Conference on Management (ICoM 2019)
People, Planet and Profit: Sustainable business and society
13-14th June 2019 Szent István University, Gödöllő (Hungary)


Człowiek w organizacji - nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
24-25 września 2019, Ustroń Polana


Ludzie – Przedsiębiorstwa – Instytucje
Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych
17-18 października 2019 roku Częstochowa