Wybierz konferencję / Select the conference

International Conference on Management (ICoM 2018)
Leadership, Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy
7-8.06.2018 Częstochowa (Poland)


Bezpieczeństwo pozamilitarne w XX-XXI wieku. Zagrożenia – Wyzwania – Koncepcje
15-16 marzec 2018 roku Częstochowa