Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej

ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:


BEZPIECZEŃSTWO POZAMILITARNE W XX-XXI WIEKU. ZAGROŻENIA – WYZWANIA – KONCEPCJE

15-16 marzec 2018 roku Częstochowa