INSTYTUT SOCJOLOGII I PSYCHOLOGII ZARZĄDZANIA
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:

Unia Europejska
- organizacyjne, gospodarcze, społeczne i polityczne
wyzwania i perspektywy


23 października 2017 (poniedziałek)

Idea konferencji

Unia Europejska znalazła się w szczególnym momencie swojego rozwoju, wstrząsana różnorakimi kryzysami od kryzysu migracyjnego po kryzys wywołany referendum w Wielkiej Brytanii. Sytuacja geopolityczna na świecie zmienia się między innymi wraz z rozwojem takich potęg jak Chiny. Jaki jest zatem stan obecny i przyszłość Unii Europejskiej w której jedni wnioskują „Więcej Europy” („More Europe”), inni rozważają powrót niektórych kompetencji na poziom państw narodowych. Jakie jest miejsce Polski w Unii Europejskiej i jaką rolę powinna odegrać w strukturach europejskich Polska w przyszłości?

Ogólnopolska konferencja naukowa, na którą mamy zaszczyt Państwa zaprosić, obejmie szeroko rozumianą tematykę dotyczącą Unii Europejskiej i sytuacji w jakiej się znajduje. Nadsyłane opracowania powinny mieścić się w zakresie: nauk o zarządzaniu, socjologii, politologii, ekonomii, a także w innych obszarach wiążących się z problematyką UE.

Zakres problemowy

1 Struktura organizacyjna Unii Europejskiej.
2 Rola parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej.
3 Zarządzanie kryzysem migracyjnym Unii Europejskiej.
4 Brexit – negocjacje o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i przyszłe relacje WB – UE.
5 Rozwój integracji gospodarczej Unii Europejskiej.
6 Przedsiębiorczość a wspólny rynek Unii Europejskiej.
7 Jednolity Rynek Cyfrowy.
8 Unia Energetyczna – bezpieczeństwo energetyczne, efektywność energetyczna.
9 Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej.
10 Wspólnoty lokalne, regionalne, narodowe w Unii Europejskiej.
11 Społeczne i kulturowe przemiany w Unii Europejskiej.
12 Rola kultury i edukacji w przestrzeni europejskiej.
13 Inne – pozostałe tematy związane z Unią Europejską nie mieszczące się w zakresie pierwszych dwunastu punktów.

Komitet Naukowy

Tytuł naukowy/ Imię/ Nazwisko/ Funkcja/Uczelnia
1 prof. dr hab. Zbigniew Czachór przewodniczący Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2 dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
3 prof. dr hab. Felicjan Bylok Politechnika Częstochowska
4 prof. dr hab. Tadeusz Markowski Uniwersytet Łódzki
5 prof. dr hab. Piotr Wawrzyk Uniwersytet Warszawski
6 dr hab. Konrad Głębocki, prof. PCz Politechnika Częstochowska
7 dr hab. Robert Janik, prof. PCz Politechnika Częstochowska
8 dr hab. Tomasz Nitkiewicz, prof. PCz Politechnika Częstochowska
9 dr hab. Piotr Pachura, prof. PCz Politechnika Częstochowska
10 dr hab. Radosław Pacud, prof. UE Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
11 dr hab. Marek Szajt, prof. PCz Politechnika Częstochowska
12 dr Małgorzata Soja Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Komitet organizacyjny

1 dr hab. Konrad Głębocki, prof. PCz przewodniczący
2 dr Anna Bazan-Bulanda sekretarz, tel. 604-793-407
3 dr inż. Anna Albrychiewicz–Słocińska
4 dr inż. Aleksandra Czarnecka
5 dr Joanna Gajda
6 dr Krzysztof Niewiadomski
7 dr Tomasz Odzimek
8 dr Łukasz Skiba

Opłaty


250 PLN – uczestnictwo (publikacja konferencyjna, obiad, przerwy kawowe w trakcie obrad);

Opłatę prosimy wpłacać do dnia 22.09.2017 na konto konferencji:

Raiffeisen Bank Polska S.A.
Oddział Częstochowa
06 1750 1211 0000 0000 0416 8728

z dopiskiem:
„UE konferencja” - imię i nazwisko uczestnika, nazwa instytucji, tytuł przelewu: udział konferencja lub publikacja

Rejestracja

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy klikając na link poniżej:

Najważniejsze daty


Data Wydarzenie
17.09.2017 przyjmowanie zgłoszeń wraz z abstraktem artykułu
20.09.2017 potwierdzenie przyjęcia zgłoszonego tematu
22.09.2017 wniesienie opłaty konferencyjnej
21.10.2017 przesłanie przez organizatorów pełnego programu konferencji
23.10.2017 nadesłanie pełnych tekstów (zgodnie z wymaganiami edytorskimi dostępnymi na stronie)
23 października 2017 roku
(poniedziałek)
konferencja

Kontakt

dr Anna Bazan-Bulanda – sekretarz, tel. 604-793-407W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się za pośrednictwem e-maila:

uekonferencja@gmail.com


lub na adres:


Politechnika Częstochowska
al. Armii Krajowej 19B
42-200 Częstochowa

Częstochowa, 23 Października (poniedziałek)