Samorząd Terytorialny w systemie zarządzania gospodarką lokalną.

Doświadczenia i wyzwania współczesności.

Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej

Instytut Politologii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie