Wybierz konferencję / Select the conference

10th International Conference on Management (ICoM 2021)
Zero Waste Management and Circular Economy
10-11th June 2021 Mendel University in Brno (Czech Republic)


Bezpieczeństwo pozamilitarne w XXI wieku. Zagrożenia – Wyzwania – Koncepcje
wrzesień 2021 roku Częstochowa


Ludzie – Przedsiębiorstwa – Instytucje
Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych
14-15 października 2021 roku Częstochowa