Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
1 Alternatywy wobec konsumpcjonizmu a współdziałanie na rzecz ograniczenia negatywnych skutków rozwoju cywilizacyjnego
2 Społeczne, psychologiczne i kulturowe uwarunkowania współpracy i współdzielenia się
3 Praca człowieka w kontekście współdziałania i współdzielenia się
4 Współwytwarzanie kapitału ekonomicznego, społecznego i kulturowego
5 Zaufanie jako kluczowa determinanta współdziałania
6 Czynniki wzmacniające i osłabiające współpracę w przedsiębiorstwach
7 Zdobywanie przewagi konkurencyjnej a procesy równoważenia w sieciach społecznych
8 Partycypacja pracownicza w innowacyjności a opór wobec zmian
9 Dzielenie się wiedzą i jego konsekwencje dla zarządzania przedsiębiorstwem
10 Nowe formy współdziałania w środowisku pracy
11 Aktywizacja obywateli do współdziałania na rzecz rozwiązywania kwestii społecznych i gospodarczych
12 Skuteczność działania ruchów społecznych i organizacji społecznych na rzecz zrównoważenia społecznego, ekonomicznego i środowiskowego
13 Ruch spółdzielczy i jego funkcje we współczesnym świecie
14 Pozaekonomiczne (pozarynkowe) aspekty dzielenia się dobrami w ramach współdziałania instytucji i obywateli
15 Współpraca między instytucjami publicznymi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
16 Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego
17 Bezpieczeństwo społeczności lokalnej w kontekście zrównoważonego rozwoju