Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ

Celem konferencji jest wieloaspektowa i interdyscyplinarna debata nad zagadnieniami dotyczącymi współdziałania i współdzielenia na poziomie indywidualnym, wewnątrzorganizacyjnym oraz międzyorganizacyjnym.

We współczesnym świecie coraz większego znaczenia nabierają dobra niematerialne, a także pozaekonomiczne formy kapitału, takie jak kapitał społeczny bądź kulturowy. Mimo kurczenia się różnego typu zasobów surowcowych w skali świata, zasobów niematerialnych powstaje coraz więcej. Konsekwencją tego są dylematy dotyczące zarówno ich redystrybucji, jak i wykorzystania. Wyzwaniem staje się również aktywizowanie jednostek, podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych do współdziałania w celu efektywniejszego, bardziej sprawiedliwego i dającego satysfakcję dostępu do zakumulowanego kapitału we wszelkich jego formach.

Ponieważ zjawiska te zachodzą na wielu płaszczyznach, organizatorzy konferencji zapraszają do udziału i dyskusji przedstawicieli różnych dziedzin nauki, w szczególności socjologii, psychologii, zarządzania, prawa oraz ekonomii. Formuła konferencji przewiduje również udział praktyków działających na polu inicjowania współpracy i współdziałania między obywatelami, przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.