Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej

ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX i XXI WIEKU
ZAGROŻENIA - WYZWANIA - KONCEPCJE
8-9 czerwca 2017 roku Częstochowa